Jong geleerd is oud gedaan

Jonge kinderen zijn motorisch nog niet (goed) in staat om diverse zwemslagen te leren. Om deze reden starten kinderen veelal tussen 4 en 6 jaar pas met zwemles. En dat terwijl verdrinking met name voorkomt bij jonge kinderen!

Daarom is het belangrijk dat we kinderen al op jongere leeftijd leren om te overleven bij een val te water. Want het maakt immers niet uit of je technisch goed naar de kant zwemt, maar dát je naar de kant zwemt.

Bij PeuterSurvival worden op speelse wijze de vaardigheden, die nodig zijn om zelfredzaam te zijn in het water, aangeleerd. Dit traject wordt vervolgens afgesloten met het PeuterSurvival Diploma

PeuterSurvival is een uitstekende manier om jouw kindje op een plezierige wijze voor te bereiden op zwemlessen. 

De voordelen van PeuterSurvival

Kinderen starten veelal tussen 4 en 6 jaar met zwemles. En dat terwijl verdrinking met name voorkomt bij jonge kinderen.
Daarom leren we kinderen al op jongere leeftijd, met behulp van PeuterSurvival, om te overleven bij een val te water. Want het maakt immers niet uit of je technisch goed naar de kant zwemt, maar dát je naar de kant zwemt!

Bij PeuterSurvival leert jouw kind de basisvaardigheden (o.a. onder water zwemmen, naar de kant zwemmen en uit het water klimmen) om zichzelf te kunnen redden in het water. Ook volledig gekleed.

PeuterSurvival draagt bij aan de verbetering van de coördinatie. Uit onderzoek blijkt dat kinderen, die op jonge leeftijd al zwemmen, een beter evenwicht hebben en makkelijker voorwerpen kunnen oppakken. Ook laat het zien dat het de leervaardigheden stimuleert (o.a. uitleg begrijpen en zelf iets uitleggen).

Lichaamsbeweging, en dus zwemmen, is erg goed voor de gezondheid en ontwikkeling van je kind. Elke PeuterSurvival les is je kind fysiek bezig in het water, wat een positieve invloed heeft op de fysieke en mentale gezondheid. Ook traint jouw kinderen door drijfvermogen en waterweerstand de spieren en bouwt daarmee kracht op.

Het is in elke levensfase effectief om te investeren in bewegen. Hoe vroeger in het leven, hoe langer er geprofiteerd kan worden van de positieve effecten. Met PeuterSurvival draag je bij aan de fysieke en mentale gezondheid van je kind. Het is de start van een sportief leven.

Kinderen in de leeftijdscategorie 2 tot 4 jaar komen steeds meer in contact met andere kinderen en leren steeds meer sociale vaardigheden. Voor deze ontwikkeling is omgang met andere kinderen en samenspel erg belangrijk. Kinderen leren immers enorm veel van elkaar.

Met behulp van PeuterSurvival stimuleren we de sociale vaardigheden van de kinderen. Je kind zal namelijk het gehele programma in een vaste groep les krijgen van dezelfde lesgever. Hiermee wordt een vertrouwde omgeving gecreëerd en bieden we voldoende gelegenheid om met andere kinderen om te gaan.

Met behulp van PeuterSurvival begeeft jouw kind zich op regelmatige basis in het water en leert stap voor stap om zelfstandig in het water te bewegen. Een enorme stimulans voor het zelfvertrouwen! En dat niet alleen… Doordat jouw kind zich op jonge leeftijd al zoveel in het water begeeft, wordt de (kans op) angst voor water verkleind.

Naast het feit dat PeuterSurvival erg leerzaam en belangrijk voor je kind is, is het ook ontzettend leuk! Door het gebruik van een grote variatie aan materialen en door het enthousiasme van de lesgevers wordt er een optimale leeromgeving gecreëerd. Je kind ervaart zwemmen daardoor als iets LEUKS. Een ervaring waar jullie als gezin enorm veel plezier aan zullen beleven!

Bij PeuterSurvival leert jouw kind om zichzelf te redden in het water. De lessen worden tevens aangevuld met onderdelen die de kinderen tijdens de zwemlessen ook zullen leren, zoals springvormen, flipperen, drijven en duiken. Hiermee leggen we op een leuke en speelse manier de basis voor de zwemslagen, waarvan zij zeker zullen profiteren tijdens de start van de toekomstige zwemlessen.

PeuterSurvival Diploma

Wanneer jouw kind de gehele PeuterSurvival opleiding heeft doorlopen en zelfredzaam is, ontvangt hij/zij het enige echte PeuterSurvival Diploma!

Dit diploma is opgebouwd uit 3 praktijksituaties. Dit zijn voor kinderen herkenbare situaties, waarbij de oefenstof aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Ze hebben hierdoor meer plezier, waardoor het leren bijna als vanzelf gaat.

Tijden en tarieven

Peuter/kleuter zwemmen bieden we aan op de volgende tijden:

  • Woensdag 10.00 uur tot 10.45 uur

Een overzicht van alle lessen kunt u bekijken op het zwemrooster.

 

De kosten voor een wekelijkse les van 30 minuten zijn €33,- per maand, met een minimum van 6 maanden. De eerste maand is een proefmaand waarin jullie kunnen ervaren hoe het is om samen te zwemmen. Na aanvang van de eerste les kunt u alsnog binnen 1 maand uw abonnement opzeggen. Indien we geen schriftelijke bericht ontvangen betreft het beëindigen van uw overeenkomst, zal automatisch het contract verlengd worden met 6 maanden. Na deze 6 maanden is uw abonnement maandelijks opzegbaar.  Daarnaast mag je iedere maandag tussen 9.00 en 11.00 uur zelfstandig met jouw kindje komen zwemmen.

Tijdens de lessen maken we gebruik van een drijfpak van Easy Swim, deze hebben wij beschikbaar.

Inschrijven

Online aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

  • Jouw aanmelding wordt na betaling van het inschrijfgeld verwerkt. De eenmalige bijdrage is €27,50
  • Bij afmelden geldt geen teruggaverecht
  • Wanneer we een wachtlijst hebben dan is de volgorde van inschrijving op datum bepalend
  • Wanneer er plaats beschikbaar is, dan ontvang je hiervan een e-mail
  • Je ontvangt een bevestiging over de gemaakte afspraken via de mail of met de post. Hierin vind je de betalingsregeling die we samen hebben afgesproken
  • Tussentijds veranderen van lessen en zwemtijden is mogelijk, maar altijd in overleg en wanneer er plaats is
  • De minimum leeftijd voor deelname aan peuter- en kleuterzwemmen is twee jaar
  • Inschrijven kan vanaf elke leeftijd